Kedjeskenor för olika behov

Förutom extruderade och bearbetade profiler och styrningar omfattar HabiPLAST ett komplett sortiment svängda och raka skenor avsedda för användning med plast- och metallkedjor. 
Förutom vanliga frästa och fasade skenor finns det också en magnetisk variant som gör kedjebytet både snabbare och enklare. 

Frästa och fasade  skenor

Frästa och fasade skenor har under många år varit den vanligaste lösningen för styrkedjor längs kurvsektioner.
De är alltjämt den mest kostnadseffektiva lösningen för applikationer med frekvent rengöring av transportörer förekommer och den transporterade produktens stabiliteten inte är det som är viktigast.
Frästa och fasade skenor är normalt tillverkade av polyeten med ultrahög molekylvikt. Andra material på begäran
Corner Track 1.jpg
IMG_2761-carousel.jpg

Magnetiska skenor

De magnetiska kurvskenorna i HabiPLAST-serien har tagits fram för att möjliggöra snabb och enkel demontering av transportörkedjan vid frekvent rengöring. Samtidigt optimerar skenorna kedjans inspännning längs kurvan.
Kedjan hålls ner av magnetiska krafter. Antal magnetiska poler och deras placering längs skenan är beräknat för att ge maximal kedjesträckning med minimal energiåtgång för att driva kedjan.
De magntiska HabiPLAST-kurvorna är lämpliga för användning med både plast- och metallkedjor.

Den rekommenderade materialkombinationen för magnetskenor är:

  • TriboPlus koboltblå TP40C för matningssidan
  • UHMW svart polyeten PE10B för retursidan

TriboPlus är en ny generation specialsmord polyetenprodukt med enastående tribologiska egenskaper.
Laboratorieprovning har visat på följande egenskaper jämfört med vanlig högdensitetspolyeten (UHMW-PE):

  • Minskad friktion och energiåtgång med ungegfär 50 %
  • Praktiskt taget inget slitage
  • Mycket högre lastbegränsning

Andra material på begäran


Titta på vårt sortiment

Böjda styrningar för serie Bevel Corner Tracks C0880
Raka styrskenor serie Bevel Straight Tracks C0880
Magnetic Corner Tracks C0880 Series
Corner Tracks serie C0880
Raka skenor serie C0880
Böjda styrningar för serie Bevel Corner Tracks C0882
Raka styrskenor serie Bevel Straight Tracks C0882
Corner Tracks serie C0882
Raka skenor serie C0882
Magnetic Corner Tracks C1061 Series