Välj och beräkna den optimala bandlösningen

Habasit erbjuder ett unikt sortiment onlineverktyg, inklusive de välkända tekniska programmen SeleCalc som används av tekniker över hela världen för att välja och beräkna optimala band-/remlösningar för specifika behov.

Beräkning av miljöskydd och energibesparingar är också viktiga i dagens företag – inte bara för att minska kostnaderna utan även för att klara allt högre ambitionsnivåer. Med Habasits verktyg kan du mäta hur mycket energi du potentiellt kan spara, men också för att hitta bästa rengöringsmedel eller lämpliga band för att klara de krav som gäller kring kemikalieanvändning i din verksamhet.

man forskar på transportband

SeleCalc beräkningsprogram

SeleCalc  har utvecklats av Habasits ingenjörsteam och är ett avancerat beräkningsprogram baserat på modernaste tekniska principer. SeleCalc används för att beräkna olika applikationer, val av lämpligaste band och support kring konstruktionen av transportörer.


SeleCalc kan användas till följande produkttyper:

 

  • Transportband
  • Drivremmar
  • Kuggremmar
  • Plastmodulband
  • Kedjor
  • Monolitiska band
jkfphoto-Habasit_130957.jpg

Konstruktions-, installations- och underhållsriktlinjer

Våra riktlinjer är sammanställda av ingenjörer för ingenjörer och innehåller detaljerad information om de vanligaste aspekterna på konstruktion av transportband, rekommendationer, spårhållningsprinciper och teknisk data om banden. Kontakta oss om du vill ha de tekniska riktlinjerna, samt riktlinjer för installation och underhåll av transportband av väv, plastmodulband, monolitiska band, drivremmar, kuggremmar, rotary molder belts och kedjor. 

Verktyg för kemikaliebeständighet

I detta verktyg finns all information om våra produkters kemikaliebeständighet och underlättar val av bästa rengöringsmedel för de bandprodukter du använder. Du kan också hitta det band som är mest lämpligt för kraven på kemikaliebeständighet i just din applikation.

shutterstock_212193922.jpg
Immagine B2 con trasparenze + chiara.jpg

CAD-ritningar

På plattformen Traceparts finns 2D-ritningar och 3D-modeller av våra plastmodulband HabasitLINK, våra kedjor HabaCHAIN och vår bandserie Habasit Cleandrive. Du är bara några klick från att integrera Habasits produkter i din CAD-miljö.

Räkna ut vad du sparar