Information om regelverk

Habasit åtar sig att leverera säkra och miljövänliga lösningar. Vi tar vårt ansvar på allvar – vi testar och utvecklar för att säkerställa att våra band alltid håller hög kvalitet och är tillförlitliga och säkra. Genom att ha ständig koll på nya ändringar i gällande regelverk kan vi säkerställa att våra lösningar alltid uppfyller kraven i gällande regelverk i de länder vi levererar till.

På denna sida kan du ladda ner regelverksinformation om våra transportband för livsmedel (försäkran om överensstämmelse) och säkerhetsdatablad för de limmer vi använder i våra produkter, samt våra datablad om brandsäkerhet. Här hittar du också information om REACH och RoHS. 

Aktuella regelverk över hela världen

Vi förstår att regelverk ofta kan vara svåra att förstå och att det tar tid från annat att hålla koll på alla ändringar. Våra specialister på regelverk samlar in och delar information om regelverk från hela världen på vår expertblog. Om du letar efter regler om Förksäkran om överensstämmelse eller vill ta reda på när ATEX-överensstämmelse krävs kan vi hjälpa till.

Expert-Blog.jpg
Premium_TPU_Matt_Blue (7)-carousel.jpg

Dokumentation om livsmedelsband

Transportband är i kontakt med livsmedel längs hela processlinjen, från råmaterial till förpackningen. Företag som processar och tillverkar livsmedel sätter sin tillit till Habasit för att kunna uppfylla EU- och FDA-regelverk kring livsmedelskontakt. Alla våra livsmedelsband är certifierade och uppfyller kraven i de hårdaste regelverk och standarder. Habasit tillhandahåller försäkran om överensstämmelse för alla våra band avsedda för kontakt med livsmedel.

Säkerhetsdatablad (MSDS)

Företag som använder maskinkomponenter som innehåller kemikalier, som t ex transportband, måste säkerställa säker drift för personal, slutanvändare och miljön. Habasit följer reglerna strikt och garanterar dig som vår kund omedelbar tillgång till alla säkerhetsdatablad för våra produkter och de limmer vi använder i tillverkningen. Dessa dokument kan laddas ner direkt från vår portal.

_DSC0435.jpg
wood_20-carousel.jpg

Datablad om brandsäkerhet

Våra band används under många utmanande förhållanden, inklusive exponering för gnistor, antändningskällor, öppen låga och hög värme. För att kunna garantera säker drift testar vi våra material avseende sådana utmaningar och tillhandahåller datablad med detaljerad information om brandsäkerhet.

REACH

REACH är ett europeiskt regelverk som innebär att alla som tillverkar eller importerar kemikalier i Europa måste registrera de ämnen som ingår i deras produkter och råmaterial hos ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten). Ladda ner vår försäkran om överensstämmelse här:

shutterstock_276381464.jpg

RoHS-deklaration

Restriktionerna om farliga ämnen (RoHS) begränsar användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Vi är glada över att kunna tillhandahålla RoHS-deklarationer som bekräftar våra produkters överensstämmelse.