Första linjen för rengöringssupport

Bandskrapor är en viktig hygienkomponent på produktionslinjer i många områden inom livsmedelbearbetning. De används i första hand för att avlägsna spill och skräp från bandytan under produktion, för att upprätthålla god hygien och undvika ansamling av föroreningar i rulltrummorna.

Habasits bandskrapor med flexibel TPU-kant för upprätthållande av tillräcklig renhet på banden under processen. Den mjuka skrapkanten har mycket bättre kontakt med bandmaterialet över hela bandbredden och skadar inte ytan, vilket gör den till en bandvänlig lösning.

Fördelar med Habasits bandskrapa med mjuk skraplist

Ingen risk att bandytan skadas

  • När spill samlas på bandets drivsida ökar rullarna i diameter. Detta trycker bandet mot primärskrapan, vilket kan skada bandytan om skrapan är gjord av metall eller hårdplast. En skrapkant av TPU är flexibel och anpassar sig till bandets ojämnheter. En sekundärskrapa kan monteras tillsammans med primärskrapan om ännu noggrannare rengöring krävs

Effektivare rengöring

  • Även vid en klassisk skrapa på en flexibel rigg påverkar bandets ojämnheter så att skrapan trycks bort från rullen, varvid den hårda skrapkanten inte kan anpassa sig till ojämnheterna, så att resultatet blir ojämn renhet. En TPU-skrapkant anpassas till bandytan i alla lägen, vilket leder till effektivare rengöring från fasta produkter som deg, choklad och socker, men också flytande produkter som olja, vatten och krämer.
Front.jpg

Högre livsmedelssäkerhet

Habasits TPU-skrapan är mycket enkel att rengöra på ett effektivt sätt, även när den används med vätska. Den arbetar som en vindrutetorkare och säkerställer bättre hygien och livsmedelssäkerhet. Den mjuka skrapkanten skadar inte bandytan, vilket ger bandet längre livslängd, lägre underhållskostnader och färre driftstopp. 

Den finns i versioner som syns i röntgen och metalldetektorer för ännu högre livsmedelssäkerhet och uppfyller kraven i EUs och FDAs regelverk kring maskiner i kontakt med livsmedel och passar till att typer av vävband och monolitiska band.