Informacje dotyczące regulacji prawnych

Firma Habasit zobowiązuje się do dostarczania bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność – testujemy i wprowadzamy innowacje, aby dostarczać taśmy o niezmiennie wysokiej jakości, niezawodności i bezpieczeństwie. Dzięki ciągłemu śledzeniu najnowszych zmian w obowiązujących regulacjach prawnych mamy pewność, że nasze rozwiązania są zawsze zgodne z przepisami krajów w których jesteśmy obecni.

Za pośrednictwem tej strony możesz pobrać informacje prawne dotyczące naszych taśm transportujących żywność (Deklaracje Zgodności), karty KChSN dla klejów stosowanych w naszych produktach, a także naszą Kartę Charakterystyki Zagrożenia Pożarowego. Znajdziesz tu również informacje na temat rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS. 

Aktualne regulacje prawne na całym świecie

Rozumiemy, że regulacje prawne są często trudne do zrozumienia, a śledzenie zmian, w napiętym już harmonogramie, zajmuje sporo czasu. Na naszym blogu eksperckim, specjaliści ds. prawnych gromadzą i dzielą się informacjami na temat regulacji prawnych obowiązujących na całym świecie. Niezależnie od tego, czy szukasz przepisów dotyczących Deklaracji Zgodności, czy chcesz dowiedzieć się, kiedy konieczna jest zgodność z ATEX, jesteśmy tutaj, abyś był na bieżąco.

Expert-Blog.jpg
Premium_TPU_Matt_Blue (7)-carousel.jpg

Documentation for food belts

Conveyor belts are in direct contact with food along the entire processing line, from raw products to packaging lines. Food processors and manufacturers rely on Habasit to comply with food contact regulations in line with EU and FDA rules. All our food belts are certified and meet the highest regulatory standards. Habasit provides a Declaration of Compliance for all our food contact belts.

Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (KChSN)

Stosując elementy wyposażenia zawierające roztwory chemiczne - jak np taśmy transportowe, firmy muszą zapewnić bezpieczną pracę pracownikom, użytkownikom końcowym i środowisku. Firma Habasit ściśle przestrzega regulacji prawnych i zapewnia klientom natychmiastowy dostęp do wszystkich Kart Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych dotyczących naszych produktów i klejów, których używamy podczas produkcji. Dokumenty te możesz pobrać bezpośrednio z naszego portalu.

_DSC0435.jpg
wood_20-carousel.jpg

Karta Charakterystyki Zagrożenia Pożarowego

Nasze taśmy działają w różnych, trudnych warunkach, są narażone na obecność iskier, materiałów zapalających, otwartych płomieni lub nadmiernych temperatur. Aby zapewnić bezpieczną eksploatację, testujemy nasze materiały pod kątem takich właśnie wyzwań i dostarczamy odpowiednią Kartę Charakterystyki Zagrożenia Pożarowego, pozwalającą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

Rozporządzenie REACH

REACH – to rozporządzenie europejskie zobowiązujące wszystkich unijnych producentów oraz importerów chemikaliów do rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) substancji zawartych w ich produktach i surowcach. Pobierz naszą Deklarację Zgodności w tym miejscu:

shutterstock_276381464.jpg

RoHS statements

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) limits the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. We are glad to provide you with RoHS statements that confirm our products’ compliance.