Niestandardowe rozwiązania w dziedzinie taśm, dostosowane do Twoich potrzeb

Naszym celem jest wspieranie Cię w całym procesie, od koncepcji i planowania, po projektowanie, instalację i konserwację nowych i zmodernizowanych systemów taśmowych. Takie podejście motywuje nas do zapewniania światowej klasy wsparcia technicznego i usług, ponieważ
wspólnie z Tobą opracowujemy najlepsze wyniki.
Firma Habasit oferuje unikatową gamę narzędzi internetowych, w tym dobrze znane programy inżynierskie SeleCalc używane przez inżynierów na całym świecie do doboru i obliczania optymalnego rozwiązania w dziedzinie taśm przenośnikowych, przeznaczonych do zaspakajania określonych potrzeb poszczególnych zastosowań.