• Centra produkcyjne i biura sprzedaży
  • Produkcja
  • Dystrybucja
  • Partnerzy serwisowi
  • Centra produkcyjne i biura sprzedaży
  • Produkcja
  • Dystrybucja
  • Partnerzy serwisowi

Siedziba firmy i biuro w Polsce

Habasit International AG
Römerstr. 1
4153 Reinach
Switzerland
Tel.: +41 61 715 15 15

Habasit Polska sp. z o.o.
ul. Gdańska 14
41-250 Czeladź
Polska
Tel. +48 32 639 02 40