Poprawa higieny w przetwórstwie mięsa, drobiu i ryb


Plastikowe taśmy modułowe HabasiLINK przeznaczone do zastosowań występujących w przemyśle spożywczym są wykonywane z materiałów bezpiecznych dla żywności i są zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi przemysłu spożywczego. 

Są one wyposażone w szereg funkcji zwiększających efektywność czyszczenia, takich jak dynamiczna otwarta konstrukcja zawiasowa.

Unikatowa konstrukcja zawiasowa

W przypadku złożonego sprzętu i taśmy transportowej, skuteczność praktyk czyszczenia jest często zagrożona. W odniesieniu do powszechnie stosowanych plastikowych taśm modułowych, narożniki, kieszenie i zawiasy są potencjalnymi miejscami, w których mogą gromadzić się bakterie. Pozostałości organiczne stanowią pożywkę dla kolonii bakterii, które zwiększają ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego produktów.

 

Aby rozwiązać ten problem, firma Habasit wprowadziła dynamiczną otwartą konstrukcję  zawiasową, która zapewnia większą ekspozycję pręta łączącego.

 

W czasie gdy rzędy taśm bieżnych zwrócone są w stronę kół łańcuchowych, ich osiowy obrót wystawia różne części pręta łączącego na działanie środków czyszczących i w ten sposób ułatwia usuwanie wszystkich potencjalnie nagromadzonych zanieczyszczeń organicznych. W rezultacie cała powierzchnia pręta łączącego zostaje oczyszczona.


Gdy wymagania sanitarne są jeszcze wyższe, ekspozycja prętów łączących przechodzi na wyższy poziom: taśmy HabasitLINK HyCLEAN.

M0863_Micropitch_ConeTop_MTW+blowup.tif

Antypoślizgowe taśmy ze stożkową powierzchnią górną

W niektórych przypadkach, w mokrym, tłustym i śliskim środowisku aplikacji związanych z przetwórstwem produktów białkowych, wymagane jest mocne, ale delikatne zatrzymanie produktu wraz z jego przemieszczeniem przez ciasne przejście.

Taśmy HabasitLINK Mictropitch ConeTop (M0863) i Non-Slip (M0873) zostały zaprojektowane do aplikacji związanych z produkcją żywności mokrej i przetwórstwem produktów białkowych, w przemyśle przetwarzania mięsa czerwonego, drobiu i ryb.

Taśmy te zapobiegają wszelkim niepożądanym przesunięciom produktu i utrzymują mięso we właściwej pozycji, nie uszkadzając stykającej się z taśmą powierzchni produktu. Specjalnie zaprojektowana powierzchnia górna w kształcie ostrego stożka jest właściwym kompromisem pomiędzy mocnym przytrzymaniem, a delikatnym przemieszczaniem produktu.


Konstrukcja taśm z serii M0800 jest przystosowana do pracy z krawędzią nożową o średnicy 6 mm, będącej najmniejszą na rynku taśmą modułową z tworzywa sztucznego. Cecha ta umożliwia przenoszenie produktów w sposób bezpieczny przez ciasne przejścia oraz minimalizuje problemy z pozycjonowaniem produktów.


modular_34.jpg

Produkty Habasit są w pełni zgodne z wszystkimi wymogami UE i FDA.  

Taśmy modularne HabasitLINK uzyskały również certyfikat HALAL.

Materiały wykrywalne przez detektory metalu oraz promieniowanie rentgenowskie

Firma Habasit zdaje sobie sprawę, że zanieczyszczenie produktu spowodowane obecnością ciał obcych w procesie produkcyjnym może poważnie wpłynąć na bezpieczeństwo żywności i reputację producenta.


Przedmioty zewnętrzne, nieoczekiwane wypadki mechaniczne i silne uderzenia występujące wzdłuż linii produkcyjnej mogą spowodować wniesienie lub odłamanie małych elementów, które nie są łatwe do wykrycia w procesie produkcyjnym. Firma Habasit wspiera przetwórców żywności w zakresie produkcji bezpiecznych produktów spożywczych i ochrony ich marki.


W celu poprawy ogólnego bezpieczeństwa żywności, na przestrzeni lat opracowaliśmy szeroką gamę materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością wykrywalnych przez detektory metali oraz przez promieniowanie rentgenowskie Elementy taśm mogą być łatwo wykrywane przez maszyny kontrolne dokładnie tak samo, jak każdy inny materiał lub zanieczyszczenia o dużej gęstości, jak np metal, kości i szkło.

modular_109carousel.jpg