Standardy sanitarne przyszłości dostępne są już dziś

Stworzenie i utrzymanie optymalnych warunków higienicznych jest jednym z największych wyzwań stojących obecnie przed przemysłem spożywczym. Dlatego też higieniczna konstrukcja i łatwość czyszczenia są ważnymi warunkami wstępnymi dla urządzeń i komponentów stosowanych w procesach przetwórstwa spożywczego wrażliwego na higienę.
Kluczową rolę w tym zakresie odgrywają taśmy transportowe, ponieważ często mają bezpośredni kontakt z żywnością.
Produkty Habasit HyCLEAN z plastikową taśmą modułową zostały opracowane w celu poprawy warunków higienicznych i procedur czyszczenia w obszarach przetwarzania żywności.

Zoptymalizowanie pod kątem łatwości czyszczenia

Taśmy Habasit HyCLEAN charakteryzują się doskonałym wyeksponowaniem prętów, znaczną redukcją wymiarów zawiasów oraz szerokimi modułami szerokości, które zmniejszają ilość przerw w taśmie.

 

Rezultatem jest ekspozycja pręta w 85%, co zapewnia doskonałe możliwości czyszczenia taśmy.


Pakiet HyCLEAN zawiera 2" płaski moduł górny i koło łańcuchowe, oba o unikatowej, opatentowanej konstrukcji higienicznej.


Dynamiczna konstrukcja otwartych zawiasów z bardzo szerokimi, otwartymi ogniwami i podłużnymi otworami, poprawia uwalnianie zanieczyszczeń i efektywność czyszczenia. Koła łańcuchowe wyposażone są w szczelinę pomiędzy parami zębów, co minimalizuje powierzchnię styku z odwrotną stroną taśmy bez pogorszenia zazębienia. 


System Habasit HyCLEAN zapewnia unikatowe na rynku, 100% odsłonięcie zawiasu na całej szerokości taśmy.

M5065_HyCLEAN_Blowup.jpg