M3843 1.5" 紧转弯防滑型网带

产品说明

 • 用于转弯和直线输送,特别适合在有限空间中使用,带有倾斜面(转弯系数 1.6)
 • 开孔率 31%;开放接触面积 50%;最大开孔面积 7x19 mm (0.27"x0.75")
 • 网带双边活动边距为 30 mm (1.18")
 • 耐磨防滑表面具有高摩擦力
 • 可选用食品级认证的材料
 • 插销直径为 6 mm (0.24")
 • 用胶条完全覆盖时,每隔 3 排有钢制插销
 • “开窗型”齿轮

选用配件

 • 挡板 M3840:最小双边活动边距为 105 / 95 mm (4.1" / 3.7")
 • 可拆卸单侧单勾翼
 • 单勾翼