Modifications

Kullandığınız HabaSYNC zaman kayışlarının taşıma ve diş kısımlarını modifiye ederek taşıma ve doğrusal konumlandırma uygulamalarınızı daha iyi bir duruma getirebilirsiniz.   

Çeşitli boyut ve malzeme özelliklerindeki sürtünme kaplamaları ihtiyaç duyduğunuz tasarıma birçok yüksek performans niteliği katar. Makine taşlama veya delik açma işlemleri, zaman kayışlarımızı uygulamanıza özgü gereksinimlere uyumlamada sayısız olanaklar sunar.