Aksesuarlar

Habasit kayış çalışma ortamına entegre aksesuarları tam kapsamlı olarak sunuyor. Metrik ve İngiliz ölçü biriminde aralıklarıyla zaman kayışı kasnakları tasarım gereksinimlerinize göre özelleştiriliyor. Ayrıca doğrusal konumlama ve dikey yükselmeler için mekanik sıkıştırma plakaları da sunuyoruz. HabiPLAST zaman kayışı destek klavuzları HabaSYNC zaman kayışlarının düşük sürtünmeli yüzeylerde pürüzsüzce çalışması için tasarlandı.