Yeni Polyester Tip Kayış, Testi Başarıyla Geçti

Giriş

  • Müşteri hakkında
    Hollanda'nın en modern ve büyük sigara fabrikalarından biri
  • Uygulama
    Kaplama silindiri sonrası konveyörün boşaltılması
  • Önerilen ürün
    PNB-12EIWD (NVT-428)

Süreç
Rakip firma kayışının gösterdiği performanstan sonra sigara fabrikası bu tip uygulamaları için kullanacağı Habasit kayışın bir yıl boyunca dayanmasını bekliyordu.

Faydalar
Habasit konveyör kayışı PNB-12EIWD (NVT-428) hiç sorunsuz çalıştı ve genellikle böyle zor şartlar altında çalışan benzer konveyör kayışlarından daha uzun dayandı.
"Kaplama sosu" mecazıyla ifade edilen nedenlerden ötürü kayışın normal olarak renginin bozulması, genellikle kabul edilebilir olandan daha uzun bir süre önlenebilirdi. Böylece, iyi yüzey özellikleri ve kalitesinden dolayı (daha az gözenekli olan) PNB-12EIWD ürünü öne çıktı.
Bakım sorumlusu, Hollandalı meslektaşlarımıza, PNB-12EIWD (NVT-428) ürününe güvendiğini ve birincil tütün kısmındaki neredeyse tüm uygulamalarda, Habasit'in yeni, çok işlevli polyester kayışını kullandığını belirtti.