RoHS Bildirimleri

Avrupa 

Avrupa'da insan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla elektrikli ve elektronik ekipmanda (EEE) tehlikeli madde kullanımını kısıtlayan çeşitli kurallar vardır. Ayrıca bu kurallar atık EEE'nin sondajlı geri kazanımı ve imhası işlemlerinin çevresel yöntemlerle yapılmasını da kapsamaktadır:
"Elektrikli ve elektronik ekipmanda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili 8 Haziran 2011 tarihli "AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA KONSEYİ DİREKTİFİ 2011/65/EU"
ve iyileştirmeleri.

Habasit, bu Direktif ile uyumluluğunu gösteren iki RoHS bildirimini müşterilerinin bilgisine sunmaktan memnuniyet duyuyor. Bildirimlerden biri kayış ürünleri ve yardımcı malzemeleri, diğeri birleştirme araçlarıyla ilgilidir.

 

Çin

Çin, güncellenmiş RoHS yönetmeliğini 2016'da tanıtmıştır. Bu yönetmelik, AB RoHS Direktifindeki metaller ve yanma geciktiricileri kısıtlamakta ve aynı sınırları uygulamaktadır. Çin RoHS mevzuatı, sadece "Uygunluk Yönetimiyle İlgili Elektrikli ve Elektronik Ürünler Kataloğu"nda listelenmiş ürünler için geçerlidir. Buna göre, konveyör ve güç aktarım kayışları, ayrıca bunlarla ilgili yardımcı ürünler, yönetmelik kapsamı dışında kalmaktadır.

Habasit olarak, kayış ürünlerimize ilişkin yaptığımız ve mevcut Çin RoHS mevzuatında konu edilmeyen ürünlerimizin, listede tanımlı sınırları aşan tehlikeli maddeleri içermediğini doğrulayan bildirimi müşterilerimizin bilgisine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.