Düzenleyici Belgeler

Uygulamaya bağlı olarak kayışların, spesifik düzenlemeleri de içeren uygunluk onay belgeleri gerekir.

Gıda bantları için belgeler
Size kolaylık olması bakımından Habasit bu belgeleri doğrudan web sitemizden indirme olanağı sunuyor:
Gıda bantları Uygunluk Beyanları (DoC)

Paketlenmemiş gıdaları nakletme ve/veya işleme amaçlı kullanılan Habasit kayışları ve yardımcı ürünlerine yönelik DoC (Uygunluk Beyanları), gerek Avrupa yönetmelikleri gerekse Birleşik Devletler FDA yönetmeliğine göre düzenlenmiş kurallardır.

DoC, basım tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir ve önceden bildirim yapılmaksızın her zaman değiştirilebilir/güncellenebilir.
DoC'un varlığı, ürünün mevcut olduğunu göstermez. Ürünler ürün gamından çıkarıldıktan sonra da DoC devam eder.


Tutuşabilirlik Uyarısı
Habasit kayışları ve zincirleri, kıvılcıma, yanıcı maddeye, açık aleve veya aşırı ısıya maruz kaldığı takdirde alev alan plastik malzemelerden yapılmıştır. Plastik bantları ve zincirleri, tutuşabilecekleri kaynaklara asla yaklaştırmayın. Plastiğin yanmasıyla ortaya çıkan alev zehirli duman ve gaz yayabildiği gibi ciddi yaralanmalara ve donanımların hasar görmesine de yol açabilir.
Daha fazla bilgi edinin: Yangın Tehlikesi Bilgi Sayfaları