REACH Uygunluğu

Habasit'te Her Şey Olması Gerektiği Gibi

Açılımı Registration (Tescil), Evaluation (Değerlendirme), Authorisation (Yetki) ve Restriction of Chemicals (Kimyasalların kısıtlanması) olan REACH, sanayide her gün kullanılan kimyasal maddelere bağlı sağlık ve çevre risklerinin azaltılması amacıyla geliştirilmiş bir düzenlemedir.

REACH, AB kimyasal madde politikasının geniş ölçüde gözden geçirilmesiyle hazırlanmış bir yönetmeliktir ve Haziran 2007'de yürürlüğe girmiştir. Bu itibarla AB dahilindeki bütün üreticilerin ve AB'ye dayalı kimyasal madde ithalatçılarının, ürünlerini Finlandiya Helsinki'de bulunan Avrupa Kimyasal Madde Dairesi'ne (ECHA) tescil ettirmeleri istenmektedir. Bu, bütün üye ülkeler için geçerlidir ve kimyasal maddelere ilişkin mevcut ulusal yönetmelikleri birbirine uyumlu hale getirmektedir. Bundan böyle sadece denetlenmiş ve tescil edilmiş kimyasallar maddeler satılabilecektir. 1 Aralık 2008'de ön tescil dönemi sona ermiştir. Bundan sonra nihai tescil işlemi kimyasalın yapısına bağlı olarak farklı değerlendirme tarihlerinde yapılacaktır.

REACH Habasit'i ve müşterilerini ilgilendiriyor mu?

REACH düzenlemeleri Habasit ürünlerini bağlar. 2007'den beri hammadde tedarikçilerimizle yakın temasta olduğumuzdan ürünlerimizdeki tüm maddelerin ön tescilleri yapılmış durumda ve yasal süre içinde ECHA tarafından tescilleri yapılacaktır. Ürünlerimizin kullanımıyla ilgili tedarikçilerimize verdiğimiz bilgiler Ürün Bilgi Sayfaları'mızda belirtilen kullanımlarla aynıdır. Bazı kullanımların içerilmemesi veya desteklenmemesi söz konusu olduğunda ise bunları da eklemek üzere gereken adımları imkanlarımız ölçüsünde atacağız. Ürün tedariklerimizin normal akışında devam etmesi için gereken tüm adımları atıyoruz.

What about SVHC in Habasit products?

Habasit aims to avoid in its products substances of the REACH candidate list (SVHC, substances of very high concern) in a concentration of 0.1% or more. In case a product contains 0.1% or more of a candidate list substance you will be informed by Habasit as requested by REACH regulation art. 33. If possible, Habasit will replace such substances. Please note, that the presence of such a substance in a product neither restricts nor terminates the use of this product. This is also valid if a SVHC will be included in the Annex XIV authorization list. The so called "sunset date" refers to the use of the substance only but does not affect products containing this substance and put on the market before the "sunset date".

If you have any further questions or concerns please do not hesitate to contact your local Habasit partner.

Habasit - REACH