Polyester (PET)

Yarı kristal termoplastik

Polyester, ana zincirlerinde ester işlevli grup içeren polimerler sınıfındandır. Pek çok tipte polyester mevcutsa da, "polyester" terimi, özgül bir madde anlamından daha ziyade polietilen tereftalat (PET) için yaygın bir kullanım kazanmıştır. Kimyasal yapısına bağlı olarak polyester, termoplastik veya sıcakta sertleşen plastik olabilir; ama en yaygın polyesterler termoplastiktir.