Çapraz bağlı poliüretan PUR

Sıcakta sertleşen plastikler

Sıcakta sertleşen plastikler çok serttirler ve oda sıcaklığında kolay kırılırlar. Yüksek sıcaklıklarda yumuşamazlar ve şekillerini korurlar. Yaklaşık 200 °C / 392 °F derece sıcaklığa gelinceye kadar ayrışmaya başlamazlar.

Çapraz bağlamanın yüksek derecesine "sertleştirme" denir. Sıcakta sertleşen plastiklere "duroplastikler" de denir. Sıcakta sertleşen plastikler şekil bozulmasına uğrarlar, erimezler ve kaynaklanamazlar. Çözünmezdirler ve çok az şişebilirler.