Kloroprenli Kauçuk CR

Elastomer

Elastomerler rijittirler, genellikle yumuşak ama yük altında her zaman esneyerek deforme olabilir özelliktedirler. Yükün etkisinden çıkınca elastomerler ilk şekillerine geri dönerler.

Elastomerler ısıtıldıklarında plastiğe dönüşmez (deforme de olmazlar) ve erimezler. Yüksek sıcaklıklarda bozunma oluşur ve malzeme kullanılmaz hale gelir. Elastomerler eritilemez, kaynaklanamazlar, çözünmezler ama ayrılabilirler.

Elastomer bir maddenin esnekliği çapraz bağlanma derecesiyle belirlenir. Bağlanma prosesine vulkanizasyon veya kürleme denir. Vulkanize edilmiş elastomerlere "kauçuk" da denir.

Kloropren, 2-klorobütan-1,3-diyen organik bileşiğinin ortak adıdır. Bu renksiz sıvı, bir tür sentetik kauçuk olan polimer polikloropren üretiminde kullanılan monomerdir. Polikloropren daha çok, DuPont ticari markası Neopren olarak bilinir.