Tutuşabilirlik Uyarısı

Yangın Tehlikesi Veri Sayfası

Habasit kayışları ve zincirleri, kıvılcıma, yanıcı maddeye, açık aleve veya aşırı ısıya maruz kaldığı takdirde ALEV ALAN PLASTİK MALZEMELERDEN yapılmıştır. Plastik kayışları ve zincirleri, tutuşabilecekleri kaynaklara ASLA yaklaştırmayın. Plastiğin yanmasıyla ortaya çıkan alev zehirli duman ve gaz yayabildiği gibi ciddi yaralanmalara ve donanımların hasar görmesine de yol açabilir.

PLASTİK KONVEYÖR BANTI VE ZİNCİRİ SPESİFİK YANGIN RİSKLERİ için bazı örnekler:

YOĞUN DUMAN: Bazı plastikler yandıklarında yoğun duman yayarlar. Duman insan sağlığına zararlıdır ve şoklara neden olabilir veya tahliyeyi engelleyerek görmeyi kısıtlayabilir.

ZEHİRLİ DUMANLAR: Bazı plastikler yandıklarında zehirli gaz ve duman yayarlar; özellikle kapalı veya havasız ortamlarda. Bu gibi gazlara maruz kalmak insan sağlığını ciddi biçimde etkileyebilir, bilinç kaybına veya ölüme yol açabilir.

SAPTAMADA ZORLUK: Bazı plastikler görünmez bir alevle yanarlar ve saptanması zor olur. Fark edilmeyen ve söndürülmeyen yangın uzadıkça kontrol dışına çıkar veya yaralanma ve hasara neden olur.

YANGININ YAYILMA POTANSİYELİ: Yanan nesne taşıyan veya kendisi alev almış hareket halindeki konveyör kayışları yangının kolayca yayılmasına yol açar.

ERİYEN PLASTİK: Plastik kayışlar ve zincirler eriyebilir ve konveyörün altındaki yanıcı madde üzerine akarak yangının yayılmasına neden olabilir.

PLASTİK KAYIŞIN VEYA ZİNCİRİN ALEV ALMA ŞEKİLLERİ için bazı örnekler (tutuşma nedenleri):

PLASTİK KAYIŞ veya zincir ÜZERİNE YANAN BİR ÜRÜNÜN girmesi. Örneğin, nakledilecek malzemenin, plastik bantlı veya zincirli bir konveyör sistemine aktarıldığı bir ocak veya yüksek sıcaklık işleminin çıkış beslemesi.

Bakım veya başka bir çalışma sırasında PLASTİK BANT VEYA ZİNCİR ÜZERİNE KIVILCIM VEYA BAŞKA BİR YANICI MADDE SIÇRAMASI. Örneğin, plastik bant ve zincir kullanan bir konveyör sisteminin yakınındaki bir taşıyıcı yapıda kaynak çalışması.

PLASTİK KONVEYÖR BANT VE ZİNCİRLERİNİN ÇEVRESİNİ YANGINDAN KORUMA
Ocak veya diğer yüksek sıcaklıkta işlemlerin yakın çevresinde konveyörlerle taşınan ve ürünlerin yanabileceği veya plastik bantların ve zincirlerin tutuşabileceği sıcaklıktaki alanlarda yangından koruma, yangın alarmı ve yangın önleme sistemleri MUTLAKA BULUNMALIDIR. Gerek 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' başlıklı resmi metindeki talimatlara, gerekse binalara özel yangından koruma kural ve talimatlarına HER ZAMAN uyun.

Plastik bantlı ve zincirli konveyörlerin yakınında olup KAYNAK VEYA BENZERİ "SICAK İŞLEMLER" gerektiren bakım işleri veya diğer uygulamalar sırasında ÇOK DİKKATLİ OLUNMALIDIR. Kaynakçıları HER ZAMAN bilgilendirin ve 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' ve diğer güvenlik kuralları ve ilkelerinin gerektirdiği şekilde gözlemciler ve yangın söndürme aletleri bulundurun. Alev, kıvılcım ve ısı etkisine açık tüm plastik bileşenlerin üzerini kapatın ve koruyun.

ALEV GECİKTİRİCİ PLASTİKLER
Bazı plastiklerin yanma olasılığı, yapıları gereği daha azdır veya yanmayı geciktiren özel katkı maddeleri taşırlar. Alev almaya yol açan kaynakların bir tehdit olarak belirdiği yerlerde yapılan uygulamalarda, bu gibi plastik malzemeler önerilebilir. Özel herhangi bir uygulamada özel herhangi bir malzemeyi kullanma kararı, konveyör sisteminin sahibinin/operatörünün sorumluluğu altındadır. Güç tutuşur veya kendi kendine sönebilen alev geciktiriciı plastik malzemeler mevcuttur. Bu malzemelerin ateşe ilişkin bazı davranışları aşağıda açıklanmıştır.

ÇEŞİTLİ PLASTİKLERİN YANMA ÖZELLİKLERİ
Aşağıdaki özellikler mevcut yayınlara ve/veya Habasit mühendisleri tarafından yapılan incelemelere dayanmaktadır ve genel bilgi olarak verilmiştir. Söz konusu malzemelerden yapılma konveyör bant modülleri veya zincir bağlantıları ve bunların belli durumlarda aleve maruz kaldıklarında ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir. Bu testler kontrollü bir ortamda yapılmıştır ve; ortam sıcaklığı, tetiklenmiş hava akışı, yanıcı bir ürün malzemesinin bulunması, plastikte renklendirici veya başka katkı maddelerinin bulunması ya da çevreye veya ürüne ilişkin daha başka şartların söz konusu olduğu gerçek bir uygulama sırasında çıkan bir yangında meydana gelebilecek olayları öngörmede kesin belirleyici olmayabilirler.

  • Polietilen: Kolay yanar; Siyah, kurumlu, yoğun duman.
  • Polipropilen: Kolay yanar; Siyah, kurumlu, yoğun duman.
  • Asetal: Kolay yanar; Renksiz alev, hemen hemen dumansız, Formaldeyit kokusu.
  • Naylon: Zor tutuşur; kurumlu duman, sert koku.
  • FR™: Alevi tahrik etmez; beyazımsı duman, hafifçe kokulu. Malzemenin operasyon özellikleri naylonda olduğu gibidir ama gıdayla teması konusunda FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayı bulunmamaktadır.
  • Kevalloy®: Alevi tahrik etmez; beyazımsı duman, hafifçe kokulu. Malzemenin üstün bir gerilme dayanımı vardır ve naylon gibi yüksek sıcaklık kapasitesine sahiptir.