Profiller

Profiller, hattın tam senkron bir şekilde beslenmesini gerektiren çoklu kayış hatları için sık kullanılan tasarım çözümleridirler. Ürünlerin çıkartılması ve ayrılmasında, beslenmesi ve/veya sıralanmasında, standart ve isteğe göre hazırlanan profiller ilave edilebilir.  

Profiller taşımadaki bazı özel ihtiyaçları karşılamak amacıyla HabaSYNC zamanlama kayışlarının taşıyıcı yüzlerine kaynaklanırlar. Profiller, standart kayış sertliğimizin aynısı veren 92 Shore A TPU ile yapılmıştır. İstenirse diğer sertlik ve TPU tipleri de temin edilebilir.