Yasal Sorumluluk

İnternet üzerindeki bilgiler

Habasit AG, bu web sitedeki doğru ve her zaman güncel olan bilgilerin çoğaltılması için uğraş göstermektedir. Ancak, çoğaltılan bilginin bütünlüğü, mevcut durumu veya doğruluğu hakkında mesuliyet kabul edemez. Habasit AG, her zaman web sitesine kesintisiz erişim sağlanmasından, diğer web sitelerine verilmiş bağlantıların düzgün çalışması ve ilgili web sitelerinin içeriğinden, e-posta alışverişi için de geçerli olacak internet ve diğer ağlar aracılığıyla bilginin hatasız aktarımından ve web site kullanıcısının donanım ve yazılımının bilgiyi doğru işlemesi veya temsilinden mesuliyet sahibi olamaz. Habasit AG, web sitesinin virüs veya diğer zararlı bileşenlerden temizlenmesini sağlama sorumluluğuna sahip değildir.

Ürün mesuliyeti, uygulama hususları

Habasit ürünlerinin uygun şekilde seçimi ve uygulaması yetkili bir Habasit satış uzmanınca önerilmiyorsa, ilgili ürün güvenliği alanı da dahil olmak üzere Habasit ürünlerinin seçim ve uygulaması müşterinin sorumluluğundadır.

Tüm göstergeler / bilgiler tavsiye niteliğindedir ve güvenilir olduklarına inanılmaktadır, ancak belirli uygulamalar için doğruluk ve uygunlukları ile ilgili olarak hiç bir temsil, garanti veya teminat söz konusu değildir. Burada sunulan veriler, standart koşullarda çalışan küçük ölçekli test ekipmanıyla yürütülen laboratuar çalışmalarına dayanmakta ve ürünün endüstriyel kullanımdaki performansı ile eşdeğerde olmamaktadır. Yeni bilgi ve deneyimler, önceden bildirilmeden kısa bir süre içinde değişiklik ve tadile yol açabilir.

KULLANIM KOŞULLARININ HABASIT VE BAĞLI ŞİRKETLERİNİN KONTROLÜ DIŞINDA OLMASI NEDENİYLE, BURADA BAHSİ GEÇEN ÜRÜNLERİN UYGUNLUK VE İŞLEME YETENEKLERİNE İLİŞKİN OLARAK MESULİYET KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR. BU AYNI ZAMANDA, SÜREÇ SONUÇLARI / RANDIMAN / ÜRETİM MALLARI VE MUHTEMEL HASARLAR, ZARARLAR VE DOLAYLI ZARARLARI VE DAHA DA İLERİ GİDEN SONUÇLAR İÇİN DE GEÇERLİDİR.