Termoplastisk polyuretan (TPU)

Termoplastisk elastomer

En polyuretan (PUR och PU) är en polymer som består av en kedja av organiska enheter förenade med karbamat-länkar (uretan).

Vid tillverkning av polyuretanpolymerer krävs två grupper av åtminstone bifunktionella ämnen som reaktanser: föreningar med isocyanatgrupper och föreningar med aktiva väteatomer. Den fysikaliska och kemiska karaktären, strukturen och molekylstorleken hos dessa föreningar påverkar polymeriseringsreaktionen, och även bearbetbarheten och de slutliga fysikaliska egenskaperna hos den färdiga polyuretanplasten. Dessutom används tillsatser som katalysatorer, tensider, blåsmedel, tvärbindare, flamskyddsmedel, ljusstabilisatorer och fyllmedel för att styra och förändra reaktionsprocessen och polymerens egenskaper.

Polyuretan används vid tillverkning av flexibla och högelastiska skumplastsitsar, cellplastisolering, tätningar och packningar av mikrocellskumplast, hållbara hjul och däck av elastomerer, fjäderbussningar i bilar, elektriska ingjutningsmassor, höghållfast lim, ytbeläggningar och yttätningsmedel, syntetfibrer, mattunderlägg och hårdplastdetaljer.

Polyuretan finns med många olika styvheter, hårdheter och densiteter. Se även:

  • Polyuretangummi
  • Tvärbunden polyuretan