Lyckad test med nya polyesterband

Beskrivning

  • Bakgrund

En av de mest moderna och största cigarettfabrikerna i Nederländerna

  • Applikationen

Utloppsband från förpackningscylinder

  • Rekommenderad produkt

PNB-12EIWD (NVT-428)

Åtgärder

Pga den erfarenhet man hade från konkurrentband, förväntade kunden sig en livslängd på minst ett år för Habasits band i denna typ av applikation.

Fördelar

Transportbandet PNB-12EIWD (NVT-428) kördes utan problem och hade längre livslängd än vad jämförbara band har under dessa svåra förhållanden.

Den missfärgning som normalt uppstår på dessa band kunde förhindras under mycket längre tid än normalt och inträffade därför långt senare. Detta talar för ytans goda egenskaper och kvaliteten på PNB-12EIWD (mindre poröst).

Underhållschefen har bekräftat för våra nederländska kollegor att han litar på PNB-12EIWD (NVT-428) och ser Habasits nya polyesterband som en flerfunktionell ersättare för nästan alla applikationer inom tobaksbehandling.