Godiskakor på 90-gradig kurvtransportör

Beskrivning

  • Bakgrund

 

Stort bageri i mellanvästern i USA med tillverkning av godiskakor

  • Applikationen

 

Godiskakorna kommer ut i önskade längder från en giljotin och landar på en 90-gradig kurvtransportör. Kakorna är då fortfarande ganska mjuka och något klibbiga. Det handlar om två motstående, 90-gradiga kurvtransportörer som leder produkten vidare till en andra kyltunnel för slutlig nerkylning innan den packas.

  • Utmaningen

 

Tillverkaren hade problem med att produkten fastnade på konkurrentens kurvband av 2-polyuretan. Kakorna transporterades vidare, men lämnade mycket rester på bandet. Bandet blev med tiden fullt av rester som ledde till stora rengöringsproblem. Resterna överfördes dessutom till andra band, för att så småningom hamna på bandet i kyltunneln. Man var tvungen att stänga linjen under pågående produktion för rengöring, i stället för att vänta med rengöringen till efter det att man var klar med en viss körning.

  • Rekommenderad produkt

 

Habasit Cleanline-band, belagda med polyolefin

Åtgärder

Habasit America kunde ta ett av de kurvband man hade i lager och skicka det till John Maze, processingenjör vid Suwanee-kontoret. Vi gjorde helt enkelt om ett CNB-6EB-band, som hör till Habasit Cleanline-serien och har utmärkta släppegenskaper, till ett kurvband och installerade det.

Fördelar

Vi kunde erbjuda ett band med goda släppegenskaper och som gjorde att kunden kunde köra produktionen en hel vecka innan man bytte till en ny produkt. Man hade inte längre några problem med produkttransporten längs linjen. De band vi installerade har så här långt varat tre gånger så länge som konkurrentens band. Genom att byta till vårt kurvband kan kunden förvänta sig en årlig besparing på drygt 37 000 dollar för de två kurvbanden.