Stansband

Habasits stansband har utvecklats för att ge förstklassig oljebeständighet, mekanisk stabilitet och nötningstålighet, vilket gör dem synnerligen långlivade och tillförlitliga. Bandytans reptålighet är en viktig egenskap som garanterar längre livslängd hos bandet, mindre stilleståndstid och lägre kostnader.

Produktdata

Samtliga produkter finns inte i alla länder. Fråga hos din lokala Habasit-representant.