Produkttyper och datablad

Habasits spindelband har dragskikt av antingen polyamid eller polyester. Polyamidbanden ändskarvas genom limning, medan band med polyesterväv kan skarvas ändlöst med den limfria Flexproof-metoden.

Produktdata

Datablad

Samtliga produkter finns inte i alla länder. Fråga hos din lokala Habasit-representant.