Tillbehör

Hjälpmedel för installation och montering, t.ex. fixeringsklämmor och metallprofiler.

Samtliga produkter finns inte i alla länder. Fråga hos din lokala Habasit-representant.