Transportör för lackeringen

Beskrivning

 • Bakgrund

  Företaget är en stor, tysk fordonstillverkare.

 • Applikationen

  Transportör för bilchassin i lackeringen (grundmålning)

  Bandlängd: 18 m

  Bandbredd: 94 mm

  Antal band: 2 för en maxvikt på 600 kg per platta

 • Utmaningen

  Den befintliga transportören, med stålförstärkta gummiband, orsakade problem pga att färgen fastnade på bandens ovansida. Färgen gick bara att få bort med kniv eller liknande verktyg. Färgavlagringarna på gummibanden var svåra att få bort, så banden skadades upprepade gånger. Eftersom banden var olika långa krävdes också ett ganska stort lager med reservband, för att hålla stillestånden så korta som möjligt.

 • Rekommenderad produkt

  Plastmodulbandet HabasitLINK M5020 2", med plan ovansida och avsett för svåra driftförhållanden

Åtgärder

Vi offererade M5020 POM i mörkgrått som ett alternativ till gummibanden. Tester visade att färgen inte fastnade i någon större utsträckning, varken på PP eller POM. Den befintliga transportören byggdes om för modulband med glidytor av PE. Vi tillverkade specialtandhjul för befintliga axlar. Ombyggnaden i kundens egen verkstad.

Fördelar

Transportören har nu varit i drift sedan april 2004, och kunden är extremt nöjd: bytet från stålförstärkta gummiband till plastmodulband har visas sig vara en mycket lyckad åtgärd. Modulbanden HabasitLINK har följande egenskaper:

• Hög styrka

• Lite underhåll

• Praktiskt taget inget stillestånd

• Ingen rengöring krävs

• Mindre reservdelslager

• Mycket snabbt byte