Silikongummi (SI)

Elastomer

Silikongummi är en elastomer (gummiliknande material) som är sammansatt av silikon — som i sin tur är en polymer — och som innehåller silikon tillsammans med kol, väte och syre. Silikongummi används i stor omfattning inom industrin, med många olika sammansättningar. 

Silikongummi är ofta en- eller tvådelade polymerer som kan innehålla fyllmedel för att förbättra egenskaperna eller sänka kostnaden. Silikongummi är normalt icke-reaktivt, stabilt och beständigt mot extrema omgivningsförhållanden och temperaturer mellan -55 och +300 °C samtidigt som dess nyttiga egenskaper bibehålls. Tack vare dessa egenskaper och den enkla tillverkningen och formningen förekommer silikongummi i ett stort antal produkter, bland annat bilkomponenter, matlagnings-, baknings- och livsmedelsförvaringsprodukter, kläder som t.ex. underkläder, fritidskläder och skodon, elektronik, medicinska instrument och implantat samt i hushållsprodukter som t.ex. silikonfogmassor.

Under tillverkningen kan värme tillföras för att vulkanisera (härda) silikonet till dess gummiliknande form. Detta görs vanligen i en tvåstegsprocess i samband med tillverkningen till önskad form, samt därefter i en
förlängd efterhärdningsprocess. Silikongummi kan också formsprutas.