Degavsättare

Banden används av en mängd kak och kextillverkare för olika slags degar, från torra "speculaas", danska smördegskakor och skotska mördegskakor till "frollini" från medelhavsområdet.

Roterande formning är en nyckelprocess när kex formas

Präglingsvalsar används för att forma kex av deg. Degavsättarbandet extraherar kakan från valsarna med hjälp av krafterna från extraktionsvalsen.

En väl anpassad överföring till nästa processband håller kakans form oförändrad. Skarvfria band är bättre än produkter med skarv, eftersom extraktionen och kakformningen blir jämnare och bidrar till att öka kvaliteten.

Ett brett utbud av bandtyper finns för att möta efterfrågat behov, vilket resulterar i:

  • Perfekt formning av kexen
  • Låg andel spilldeg
  • Lång livslängd