Försäkran om överensstämmelse med EUs och Kinas RoHS-bestämmelser

RoHS-försäkran enligt EU-DIREKTIV 2011/65/EU eller Kinas lagstiftning finns nu för nedladdning på vår webbsida.

Kunden behöver inte längre kontakta sin Habasit-kontakt för att få tillgång till dessa dokument. Följande försäkringar finns:

  • RoHS-försäkran enligt EU om Habasits band- och remmaterial och tillbehör
  • RoHS-förskran enligt EU om Habasits tillverkningsverktyg
  • RoHS-försäkran enligt Kina om Habasits band- och remmaterial och tillbehör

Länkarna till dessa dokument finns på vår webbsida under Services/Regulations/RoHS-försäkran.