Remstyrningar

Remstyrningar anbringas på kuggremmens kuggsida. De ger en korrekt styrning av remmen vid tillämpningar där långa och smala remmar används för att transportera produkterna. Remstyrningar används också ofta vid pålastning från sidan, eftersom remmen då kan förskjutas i sidled i förhållande till rörelseriktningen. Remstyrningarna kan vara räfflade eller ha en struktur med längsgående rillor för att få maximal flexibilitet kring remskivorna. HabaSYNC standardremstyrningar tillverkas av termoplastisk polyuretan med hårdheten 92 shore A.

Documentation