Pålitlig batteritransport i laddningsanläggning

Beskrivning

 • Bakgrund

  Företaget tillverkar egna produkter i Republiken Tjeckien. 

 • Applikationen

  Transport av batterier i en laddningsstation. Batterierna passerar flera stationer:

  – station för fyllning av svavelsyra

  – laddningsband nedsänkta i vattenbad

  – förvaring under 24 timmar för vila efter laddning

  – vägning

  – kvalitetskontroll

  – märkning

 • Utmaningen

  Pålitlig transport utan stillestånd är ett måste, inte minst pga den höga automationsnivån. Enkel och snabb reparation efter haveri, som kan utföras av vem som helst på verkstadsgolvet – utbildad eller inte – måste garanteras. 

 • Rekommenderad produkt

  Plastmodulbandet HabasitLINK M5032 Flush GridÅtgärder

För att kunna förse slutanvändaren med ett pålitligt transportsystem som uppfyller användarens alla behov offererade vi det grå M5032 Flush Grid av polypropylen, kombinerat med sprintar och tandhjul av polypropylen.

Fördelar

Permanent drift av modulbandet HabasitLINK® har visat sig vara framgångsrikt. Vid kontinuerlig drift får man då följande fördelar:

• Inga haverier

• Ingen urspårning

• Inget behov av reservdelar

Batteritillverkarens VD och chefstekniker sa följande:

"Genom att utnyttja kunskapen hos Habasits specialister och omfattande erfarenhet från krävande applikationer och kombinera detta med Habasits högkvalitativa modulbandsprodukter har vi lyckats se till att vi inte drabbas av några produktionsstopp."