Minskning av stillestånd och produktionsförlust

Beskrivning

  • Bakgrund

Företaget tillverkar cigaretter

  • Applikationen

Lutande transportör för hackade, våta tobaksblad Transportördata

– Bandlängd: 6 600 mm

– Bandbredd: 550 mm

– Vinkel: 20 °

  • Utmaningen

Kunden använde band som slirade mot produkten, vilket inte är effektivt. Man hade också viss produktionsförlust pga att tobaksbitar fastnade på bandets yta, vilket gjorde det klibbigare och mycket smutsigt.

  • Rekommenderade produkter

TPO-belagda band, i första hand P-band för tobakstransportörer och processlinjer

Åtgärder

P-bandet PAP-10EYWO provades i produktion. Det visade sig var tillförlitligt och inte slira mot den skurna tobaken på ytan.

Fördelar

Man har nu installerat flera PAP-10EYWO-band. Kunden är nöjd med hur bra dessa band fungerar:

• Effektiv produkttransport - ingen slirning mellan band och tobak

• Högre produktion

• Kostnadsbesparingar tack vare mindre stillestånd

• Ren bandyta