Polyvinylklorid (PVC)

Amorf termoplast

Polyvinylklorid, vanligen förkortad PVC, är den tredje mest tillverkade plasten i världen efter polyeten och polypropen. Polyvinylklorid framställs genom polymerisering av monomeren vinylklorid.

PVC används i stor omfattning inom byggindustrin eftersom den är hållbar och lättbearbetad. Den kan göras mjukare och mer flexibel genom tillsats av mjukgörare. I denna form används den till beklädnader och möbelklädslar, isolering av elkablar, uppblåsbara produkter och många produkter där den ersätter gummi.

Den biologiska och kemiska beständigheten samt bearbetbarheten hos PVC har medfört att plasten används i ett stort antal tillämpningar. Den används i avloppsrör och andra rörledningar där kostnaden eller korrosionskänsligheten begränsar användningen av metall. Med tillsats av stötdämpande och stabiliserade ämnen har den blivit ett populärt material i fönster- och dörrkarmar. Med tillsats av mjukgörare kan den göras tillräckligt flexibel för att användas som ledarisolering i elkablar.