Profiler för kuggremmar

Transportprofiler är enkla konstruktionslösningar för flerspåriga transportlinjer, där godset måste tillföras med exakt synkronisering. För sortering, avskiljning, tillförsel och start av produkter kan kundspecifika eller standardmässiga profiler monteras.

Profilerna svetsas på HabaSYNC-kuggremmarnas transportsida för att fylla speciella transportfunktioner. Våra profiler tillverkas av TPU med hårdheten 92 shore A – samma polyuretanhårdhet som också vår standardgrundrem tillverkas med. Andra hårdheter och TPU-typer levereras på förfrågan.

Documentation