E-PL-H HABIBORD

Beskrivning
Flexibel och slitstark korrugerad sidokantprofil för applicering på Habasit Cleandrive® transportband och processband. Bandlängden måste vara i muliplar av 25 mm och bandbredden måste vara minst 150 mm.
Profiler svetsas fast på bandets ovansida med hjälp av högfrekvensteknik.