Polyoximetylen (acetal) (POM)

Partiellt kristallin termoplast

Polyoximetylen (POM), även kallad acetal, polyacetal eller polyformaldehyd, är en teknisk termoplast som används i precisionsdetaljer där hög styvhet, låg friktion och hög dimensionsstabilitet krävs. POM kännetecknas av hög hållfasthet, hårdhet och styvhet ned till -40 °C. POM är ursprungligen matt vit på grund av sin högkristallina sammansättning, men plasten kan levereras i alla färger. 

POM-homopolymeren är en halvkristallin polymer med en smältpunkt på 175 °C, medan kopolymerens smältpunkt är något lägre, 162 till 173 °C.

POM är ett segt material med mycket låg friktionskoefficient. Plasten är oxidationskänslig, och en antioxidant tillsätts vanligen till kvaliteter som ska formas. De två vanligaste formningsmetoderna är formsprutning och extrudering. Bland vanliga användningsområden för formsprutad POM kan nämnas tungt belastade tekniska komponenter. Plasten används allmänt inom fordons- och konsumentelektronikindustrin.

Polyoxymetylen (POM) kallas också Acetal, Polyacetal, och Polyformaldehyd. Den är end konstruktionstermoplast som används för tillverkning av precisionsdetaljer där mycket bra dimensionsstabilitet krävs. POM karaktäriseras av sin höga styrka, hårdhet och styvhet ner till -40°C. Ofärgad är POM vit på grund av den kristallina uppbyggnaden men POM är också tillgänglig alla andra färger.