Polyuretangummi (PUR)

Elastomer 

Polyuretansammansättningar täcker ett mycket brett spektrum av styvheter, hårdheter och densiteter. Se även:

• Termoplastisk polyuretan

• Tvärbunden polyuretan

Polyuretangummi är besläktat med EPDM-gummi