Polyeten (PE)

Partiellt kristallin termoplast

Polyeten är en termoplastisk polymer som består av långa kedjor som framställs genom tillsats av monomeren eten. I själva verket omvandlas etenet till etan när det tar plats i en polymer, och raka delar av polymeren har samma struktur som enkelkedjade kolväten, t.ex. propan, dekan och andra raka enkelbundna kolkedjor.

Materialet lämpar sig väl för modulband i tillämpningar med mycket låga temperaturer och/eller kraftiga slag. De fysikaliska egenskaperna styrs av polyetenets densitet och molekylvikt:

  • Polyeten med hög densitet (PEH), hård polyeten
  • Polyeten med låg densitet (PEL), mjuk polyeten
  • Polyeten med hög molekylvikt (HMWPE) PE500
  • Polyeten med ultrahög molekylvikt (UHMWPE) PE1000 - ännu högre nötningsbeständighet än Teflon!