Polyester (PET)

Partiellt kristallin termoplast

Polyestrar är en kategori av polymerer med esterfunktionsgruppen i sin huvudkedja. Det finns många polyestrar, men ordet "polyester" som specifikt material avser vanligen polyetentereftalat (PET). En polyester kan vara en termoplast eller en härdplast, beroende på den kemiska strukturen, men de vanligaste polyestrarna är termoplaster.