Polyamide (PA)

Termoplast

En polyamid är en polymer som innehåller amidmonomerer kopplade med peptidbindningar. Det finns både naturliga och syntetiska polyamider. Polyamider används ofta i textilier, bildelar, mattor och fritidskläder på grund av deras mycket höga hållbarhet och styrka.