Polybutentereftalat (PBT)

Partiellt kristallin termoplast

Polybutentereftalat (PBT) är en termoplastisk teknisk polymer som används som isolator inom el och elektronik. Det är en termoplastiskt (halv-)kristallin polymer och en typ av polyester. PBT är lösningsmedelsbeständig, krymper mycket litet under formning, har hög mekanisk hållfasthet och är värmebeständig upp till 120 °C och kan behandlas med flamskyddsmedel för att bli obrännbar.

PBT är nära besläktad med andra termoplastiska polyestrar. Jämfört med PET (polyetentereftalat) har PBT något lägre hållfasthet och styvhet, något bättre slagbeständighet och något lägre förglasningstemperatur. PBT och PET är känsliga för vatten varmare än 50 °C. PBT och PET måste UV-skyddas vid utomhusanvändning, och de flesta av dessa polyesterkvaliteter är brännbara även om man kan förbättra både UV- och brandegenskaperna med tillsatser.