Stora krafter i spånskiveproduktion

Beskrivning

  • Bakgrund

Ryskt dotterbolag till en av världens största tillverkare av träskivor

  • Applikationen

Drivremmar till en träbeaarbetningsmaskin på 1 500 kW som hackar 180 ton timmer i timmen

  • Utmaningen

Maskinen har en roterande massa på ca 15 ton och en remhastighet på 31 m/s. Pga den låga temperaturen i området, som kan falla till -40 °C), blev den redan från början ganska hårda polyamidrem man använde tidigare ännu hårdare. Detta ledde till skarvbrott efter en viss tid.

  • Rekommenderad produkt

Drivrem av aramid för kraftöverföring: TF-75TE

Åtgärder

Pga de extremt låga temperaturerna letade vi efter en lösning men en flexiblare rem med textil dragkomponent och limfri skarv. Beräkningar med programmet POWER-SeleCalc visade att vi, för att klara den mycket höga kapaciteten, var tvungna att välja den starkaste planrem vi har, dvs TF-75TE med aramiddragkomponent.

Fördelar

Med det installerade 850 mm breda bandet TF-75TE går maskinen 23 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan utan problem. Den kvarvarande timme ägnas å systemunderhåll.