Orientering

  • Tvärs löpriktningen för upp- eller nedåtlutande transport och produktplacering
  • Diagonalt eller sidförskjutet i förhållande till löpriktningen för upp- eller nedåtlutande transport och produktplacering
  • I längsled som kantavgränsning för att produkten inte ska falla av transportbandet
  • Längs med och över bandkanternas löpriktning som kantavgränsnin
  • På bandets löpsida som styrning för att utjämna sidokrafter
Transversal cleats and longitudinal side walls on inclining conveyor Slanted cleats in steep incline conveying

Montering: Normalt genom svetsning, som utförs av en Habasit-representant. Vissa typer kan också monteras med hjälp av lim.