Mekanisk bearbetning

Bland vanliga mekaniska anpassningar kan nämnas följande:

Profilslipning

När ytskikten har påförts kan de slipas till olika ytstrukturer för att förbättra produktstyrningen. Exempel på möjliga strukturer är slitsar, konturer, kilformer och runda former.

Ytslipning

Genom slipning av de påförda ytskikten kan man hålla snäva tjocklekstoleranser eller också, som i många fall, få en högre friktion på remmens transportsida.

Tvärbearbetning

Genom att arbeta in profiler i remmens tvärled kan man åstadkomma hållare eller fickor eller minska spänningskoncentrationerna i ytskiktet när remmen löper kring remskivorna.

Hålstansning/perforering

HabaSYNC-remmarna kan förses med hål för att ge den process- och funktionsoptimering som du behöver. I många fall kan man ta bort kuggar så att remmarna kan användas vid vakuumtillämpningar i produkttillförsellinjer.

Samtliga produkter finns inte i alla länder. Fråga hos din lokala Habasit-representant.