Medbringare, sidokanter och fingrar

Corrugated flight on M5033

Medbringare

Medbringarmodulerna är formsprutade i ett stycke så att de blir en integrerad del i bandet när det är färdigbyggt. Medbringaren hindrar att produkten glider när transportören lutar.

M501 LG-RG

Sidokanter

Sidokanter som är inmonterade längs bandets ytterkanter hindrar att gods glider av i sidled. Du finner detaljinformation om standard- och snäpp-in sidokanter i produktens datablad.

Comb M2531 C15

Fingerplattor (kammar)

Fingerplattor monteras i slutet av band med upphöjda kanter. Fingrarna sticks in mellan upphöjningarna och ger en mjuk produktöverföring.