Produkttyper och datablad

Det finns tre slags maskinremmar med dragskikt baserat på

  • Hamid
  • Polyamid och
  • Polyuretanbas

På hamidremmarna används de limfria ändskarvningsmetoderna Flexproof eller Quickmelt. För polyamidremmarna krävs den limbaserade Thermofix-metoden, medan våra polyuretanmaskinremmarna kan ändskarvas med de limfria Flexproof- och Quickmelt-metoderna.

Produktdata

Samtliga produkter finns inte i alla länder. Fråga hos din lokala Habasit-representant.