Enkel bagagehantering på järnvägsstation

Beskrivning

  • Bakgrund

Järnvägsoperatör

  • Applikationen

Transport av passagerarnas bagage

  • Utmaningen

Pga ändrade tidtabeller ska tågen till flygplatsen avgå från en längre bort liggande perrong. Enda vägen till denna perrong från andra perronger där anslutningstågen kom in var via trappor. Det fanns ingen hiss eller rulltrappa. På grund av de komplicerade tidtabellerna var det inte möjligt att styra tågen till en perrong som kunde nås med hiss eller rulltrappor. Eftersom de flesta resenärer på väg till flygplatsen reser med mycket bagage, ville järnvägsoperatören hitta en lösning för sina resenärer. Problemet var emellertid tillfälligt, ungefär två år, skulle installation av en hiss eller rulltrappa ha tagit alltför lång tid och ha blivit alltför dyr.

  • Rekommenderad produkt

Plastmodulbandet HabasitLINK M5010 GripTop 2"

Åtgärder

Vi offererade, tillsammans med en distributör, en installation med HabasitLINK M5010 försett med GripTop-element längs trappstegen. Resenärerna kan ställa sitt bagage på bandet, längst ner i trappan, och lyfta av det längst upp. I andra änden går en annan transportör ner till början av trapporna. Bandet aktiveras av några sensorer som känner av att bagage placeras på bandet. Bägge installationerna kan nu köras i bägge riktningar för ankommande och avresande resenärer.

Fördelar

• Järnvägsoperatören sparade en väsentlig mängd pengar

• Resenärerna behöver inte bära sitt tunga bagage upp och ner i trapporna